Archív

Monthly Archives: Říjen 2011

Kauzalita Funkce

Jednodenní výstava v historickém objektu pivovaru Lobeč

Neděle 11.9.2011, 10 – 18 hodin

Vystavující umělci :

Petr Krátký, Johana Střížková, David Hřivňácký – David Helán, Jakub Jurásek – Juliet Reichel, Noam Darom, Michal Ureš

Kurátor za projekt I.D.A. – iniciativa pro současné umění : Viktor Čech

Architektura řešená vzhledem ke své bezprostřední funkci prostoru určeného k výrobnímu procesu prezentovala vždy v průběhu své historie především základní know-how architektonické technologie dané doby a místa. Pivovar v Lobči je v tomto ohledu velice pozoruhodným příkladem, jelikož jeho stavební vývoj, který je ve většině případů stále doložený existujícími částmi stavby, dobře reprezentuje podstatnou část historie staveb tohoto typu. Původně utilitárně zamýšlené objekty i jednotlivé prostory pivovaru časem i ztrátou funkce získaly specifický genius loci. I přes toto osobité kouzlo zde ale můžeme cítit jistý dojem marnosti nad absencí toho co existenci těchto prostor dávalo smysl – pracovnímu procesu jemuž byly ušity na míru.

Jedním z výrazných témat umění posledních desetiletí byla právě otázka konkrétního místa, jeho vztahu k realizovanému dílu, či se místo a kontext díla dokonce staly samotným jeho tématem. Prostory lobečského pivovaru přitom svojí vyprázdněnou strukturou účelových vztahů přímo volají po pokusu o jejich ohledání prostřednictvím tázání se současného umění po oněch zdánlivě samozřejmých, ale většinou jen šablonovitě a z jednoho úhlu nahlížených otázek vnímání místa v němž se ocitáme. Prostory které ztratily svou jasně naprogramovanou výrobní funkci, získají díky několika dílům, které v nich jednotliví umělci různými prostředky realizují, alespoň na krátkou dobu funkci novou, vycházející sice z autonomie uměleckého díla, nicméně naplňující nějakou konkrétní úlohu. Z tohoto hlediska lze tento projekt chápat i jako efemérní, ale podnětný příspěvek k aktuální problematice dalšího využití staveb tohoto druhu.

Výstava se koná v rámci Pivovar Lobeč Happening – součásti 6. mezinárodního bienále Industriální stopy a Dnů evropského kulturního dědictví. Je pořádaná I.D.A. – iniciativou pro současné umění o.s. ve spolupráci s Pivovar Lobeč o.s.

http://www.pivovarlobec.cz

Reklamy

footnote1

výstava studentů kateder volného umění a architektury VŠUP

Nina Bumbálková, Jiří Merčák, Václav Polián, Lenka Janušková, Jiří Dohnal,
Shota Tsikoliya, Michael Dioszegi, Štěpán Čapek, Eliška Stuchlá, Jan Říčný

vernisáž v pondělí 10. 10. 2011 v 17.00

výstava potrvá do 14.10.2011

footnote je doplněk hlavního textu, který upřesňuje a doplňuje podané informace. Pro její menší písmo a umístění pod čarou může na nezkušeného čtenáře působit jako marginální a nepotřená nositelka zbytečných informací. Nicméně poučený strávník intelektuálněji náročnějších textů již ví, že právě tam nalezne ty nejzajímavější a nejšťavnatější porce duchovních lahůdek.

Stejnojmenně nazvaná výstava studentů kateder volného umění a architektury z Vysoké školy uměleckoprůmyslové může být provázena podobným jevem. Zdánlivě nesourodý soubor děl a projektů studentů několika ateliérů je spojen především jedním faktem. Je jím datum jejich obhajoby klauzurních prací. Díky tomuto datu veřejnost nedostala možnost tato díla shlédnout, a to ani ta odborná, ani širší kulturní a dokonce ani většina studentů VŠUP samotné. Řada zde vystavujících autorů se přitom do této skupiny dostala díky dalšímu spojujícímu faktoru – uplynulý školní rok strávili na studijních pobytech v různých částech světa, odkud se vrátili nabití novými zkušenostmi a inspirací.

Absence možnosti prezentace těchto prací by přitom nebyla na škodu jen jejich autorům, ale i jejich potencionálním divákům, pro které může být příjemným překvapením. Jinými slovy, nikdy bychom neměli zanedbávat poznámky pod čarou, nikdy nevíme jestli tu přínosnou informaci, kterou hledáme, nenalezmene právě tam.

Viktor Čech